Δυσλεξία

Τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας

Ποια είναι τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας; Οι δυσλεξικοί διαβάζουν εξαιρετικά αργά και με πολλά λάθη. Συχνά, πηδούν σειρές, κομπιάζουν, επαναλαμβάνουν, προσθέτουν ή αφαιρούν συλλαβές ή αντικαθιστούν λέξεις , ώστε μερικές φορές άλλη λέξη να βλέπουν και άλλη να διαβάζουν. Αποδίδουν πολύ καλύτερα στα προφορικά απ’ ότι στα γραπτά. Η πνευματική τους ικανότητα είναι ανώτερη από…

ΔΕΠΗ

Η Διάσπαση Προσοχής στα παιδιά

Η Διάσπαση Προσοχής στα παιδιά Εάν η έντονη ενεργητικότητα και «απροσεξία» του παιδιού  δημιουργούν δυσκολίες σε διάφορους τομείς της ζωής του, είναι πολύ πιθανή η διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). “Ο γιος μου συνεχώς χαζεύει” “Στριφογυρίζει διαρκώς στην καρέκλα του, χάνει το μολύβι από τα χέρια του και δεν συγκεντρώνεται με τίποτα…

Τα οφέλη της Μουσικής στην ανάπτυξη των παιδιών

Η μουσική έχει αναγνωριστεί κατά καιρούς από πολλούς επιστημονικούς κλάδους για τις πολλαπλές θεραπευτικές της ιδιότητες! Μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του πόνου και του άγχους, καθώς και μπορεί να επιδρά θετικά σε λειτουργίες του εγκεφάλου και στη μάθηση, στη φυσική δραστηριότητα και στο συντονισμό των κινήσεων, στην παραγωγικότητα και στη δημιουργικότητα, στη χαλάρωση και…