Δυσλεξία

Τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας

Ποια είναι τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας; Οι δυσλεξικοί διαβάζουν εξαιρετικά αργά και με πολλά λάθη. Συχνά, πηδούν σειρές, κομπιάζουν, επαναλαμβάνουν, προσθέτουν ή αφαιρούν συλλαβές ή αντικαθιστούν λέξεις , ώστε μερικές φορές άλλη λέξη να βλέπουν και άλλη να διαβάζουν. Αποδίδουν πολύ καλύτερα στα προφορικά απ’ ότι στα γραπτά. Η πνευματική τους ικανότητα είναι ανώτερη από…

ΔΕΠΗ

Η Διάσπαση Προσοχής στα παιδιά

Η Διάσπαση Προσοχής στα παιδιά Εάν η έντονη ενεργητικότητα και «απροσεξία» του παιδιού  δημιουργούν δυσκολίες σε διάφορους τομείς της ζωής του, είναι πολύ πιθανή η διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). “Ο γιος μου συνεχώς χαζεύει” “Στριφογυρίζει διαρκώς στην καρέκλα του, χάνει το μολύβι από τα χέρια του και δεν συγκεντρώνεται με τίποτα…