ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

null

MESSY PLAY

null

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

null

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

null

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

null

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

null

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ενισχυτική Διδασκαλία

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

null

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

null

ΤΕΣΤ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

null

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

null

ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

null

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

null

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

To Κέντρο

Είμαστε ένα κέντρο που εξειδικεύεται στη δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες (δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσορθογραφία), καθώς και ΔΕΠ και ΔΕΠ-Υ.

Με την εξειδικευμένη μέθοδο interactive (ειδικές εφαρμογές που στοχεύουν μέσω της πολυαισθητηριακής προσέγγισης στην αποτελεσματική και γρήγορη αφομοίωση της παρεχόμενης γνώσης και την αυτοματοποίηση δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, ο τονισμός κλπ) βελτιώνουμε μέχρι και 60% το μαθησιακό προφίλ ενός μαθητή μέσα σε 6 μήνες, αφού αντιμετωπίζουμε με ακρίβεια όποια ελλείμματα υπάρχουν. Η αντιμετώπιση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7-15.

Πέρα από τα παραπάνω αναλαμβάνουμε επίσης:

-ελαφρά νοητική υστέρηση

-καθυστέρηση λόγου και ομιλίας

-διαταραχές άρθρωσης

-φωνολογικές διαταραχές

-τραυλισμό

 Λειτουργούν και τμήματα ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων (αθλοπαιδειές εσωτερικού χώρου) και τμήματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης (που θα πραγματοποιείται μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τα παιχνίδια ρόλων) για ηλικίες 2,5 εως 6 χρόνων.

ΝΕΑ

Τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας

Ποια είναι τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας; Οι δυσλεξικοί διαβάζουν εξαιρετικά αργά και με πολλά λάθη. Συχνά, πηδούν σειρές, κομπιάζουν, επαναλαμβάνουν, προσθέτουν ή αφαιρούν συλλαβές ή αντικαθιστούν λέξεις , ώστε μερικές φορές άλλη λέξη να βλέπουν και άλλη να διαβάζουν. Αποδίδουν πολύ καλύτερα στα προφορικά απ’ ότι στα γραπτά. Η πνευματική τους ικανότητα είναι ανώτερη από…

Η Διάσπαση Προσοχής στα παιδιά

Η Διάσπαση Προσοχής στα παιδιά Εάν η έντονη ενεργητικότητα και «απροσεξία» του παιδιού  δημιουργούν δυσκολίες σε διάφορους τομείς της ζωής του, είναι πολύ πιθανή η διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). “Ο γιος μου συνεχώς χαζεύει” “Στριφογυρίζει διαρκώς στην καρέκλα του, χάνει το μολύβι από τα χέρια του και δεν συγκεντρώνεται με τίποτα…

Τα οφέλη της Μουσικής στην ανάπτυξη των παιδιών

Η μουσική έχει αναγνωριστεί κατά καιρούς από πολλούς επιστημονικούς κλάδους για τις πολλαπλές θεραπευτικές της ιδιότητες! Μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του πόνου και του άγχους, καθώς και μπορεί να επιδρά θετικά σε λειτουργίες του εγκεφάλου και στη μάθηση, στη φυσική δραστηριότητα και στο συντονισμό των κινήσεων, στην παραγωγικότητα και στη δημιουργικότητα, στη χαλάρωση και…