ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οφέλη Μαθητή

Συμμετέχοντας ένας μαθητής στο πρόγραμμα μελέτης, μαθαίνει σταδιακά να λειτουργεί αυτόνομα, με σωστή καθοδήγηση, γίνεται πιο υπεύθυνος για τον εαυτό του και κατακτά δεξιότητες μάθησης.
Tmimata Meletis

Μελετώ σημαίνει αποκτώ και αποθηκεύω στην μνήμη μου, γνώσεις και δεξιότητες και τις τακτοποιώ στο μυαλό μου για μελλοντική χρήση.

Μέσα από μεθόδους μάθησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχει κάθε μαθητής, δουλεύουμε συστηματικά για να καλύψουμε τυχόν γνωστικά κενά και να βελτιώσουμε την σχολική επίδοση των μαθητών μας!

“Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει!” Montessori

Ενθαρρύνουμε το κάθε παιδί, προκειμένου το ίδιο να πιστέψει στον εαυτό του και να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Στόχος μας είναι ο μαθητής να:

  • αναπτύξει στρατηγικές αποδοτικής μάθησης
  • ενδυναμώσει τη μνήμη του και τη συγκέντρωσή του
  • γίνει ένας ανεξάρτητος μαθητής

Η καθημερινή προετοιμασία πραγματοποιείται σε κλειστά τμήματα 4 ατόμων.

Υπάρχει η δυνατότητα και ατομικών μαθημάτων.