ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η συμβουλευτική γονέων είναι ένα από τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια των ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων, όπου παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ατομικές θεραπείες σε παιδιά και εφήβους.

Πιο συγκεκριμένα, η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων και ενός ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου με σκοπό να τους προσφερθεί βοήθεια όσον αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση κ.α. Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στήριξης του ευρύτερου πλαισίου της οικογένειας.

Που απευθύνεται η συμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική γονέων παρέχει:

  • Βοήθεια ως προς τη συνεργασία και τη σχέση των γονέων με το παιδί τους.
  • Προβληματισμό, καθοδήγηση και κατευθύνσεις ως προς τη διαχείριση διαφόρων δυσκολιών.
  • Συμβουλές οι οποίες είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες για το κάθε παιδί και τη δυσκολία την οποία εμφανίζει.
  • Εκπαίδευση σε δεξιότητες και τρόπους ώστε να κατανοήσουν και αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού τους.
  • Υποστήριξη και ενδυνάμωση του πολύπλευρου και απαιτητικού ρόλου που κατέχουν ως «γονείς».

Σε ποιους τομείς μπορεί να φανεί χρήσιμη η συμβουλευτική στους γονείς;

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, οι γονείς μπορεί να βοηθηθούν σε πολλούς τομείς όπως:

  • Η αποδοχή του παιδιού τους ως ξεχωριστής προσωπικότητας και η στήριξη του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.
  • Η αναγνώριση και αποδοχή των αιτίων που προκαλούν ανησυχία στη συμπεριφορά του παιδιού τους.
  • Η αναγνώριση και η κατανόηση των αναγκών της οικογένειας τους.
  • Η νοηματοδότηση της συμπεριφοράς του παιδιού τους και η αντιμετώπιση της από άλλη σκοπιά. Σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση των σκέψεων και των συναισθημάτων του παιδιού.
  • Η έμπρακτη ενθάρρυνση του παιδιού τους. Έτσι, το παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει αυτόνομα και με ευελιξία τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις στη ζωή του.