Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΔΙΑΔΡΑΣΗ Ι.Κ.Ε.

Νομική Μορφή:  ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΔΙΑΔΡΑΣΗ Ι.Κ.Ε.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801565152

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  Αμπελόκηπων

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  159229306000

Διεύθυνση Έδρας: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28

Περιοχή:  Εύοσμος – Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.: 56224

Email: diadrasi-edu@hotmail.com

Ημ/νία Λήξης  1ης  Διαχειρηστικής Περιόδου:  31/12/2021

Κεφάλαιο Επιχείρησης

Κεφάλαιο: 30.000 

Διαχειριστής Επιχείρησης

Διαχειριστής: ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Εταίροι Επιχείρησης

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 90%

ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ: 10%