ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σαν στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση και μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους.

Oι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το πρόγραμμα της ειδικής διαπαιδαγώγησης, είναι οι εξής:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

α: ανάπτυξη δεξιοτήτων

 • συγκέντρωση
 • οπτική αντίληψη
 • ακουστική αντίληψη
 • φωνολογική ενημερότητα
 • γλωσσική καλλιέργεια / σημασιολογία
 • οργάνωση γραφής
 • εκτέλεση εντολών

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 • εκμάθηση γραμμάτων
 • αναγνωστική λειτουργία
 • αναζήτηση/εντοπισμός και επεξεργασία πληροφοριών
 • κατανόηση αναγνωστικού υλικού
 • αντιγραφική λειτουργία
 • ορθογραφική ικανότητα
 • παραγωγή γραπτού λόγου / γραπτή έκφραση
 • γραμματική / μορφολογία
 • προμαθηματικά
 • αριθμητική/ υπολογιστική ικανότητα
 • μαθηματική σκέψη και ανάλυση

Εκπαίδευση Μέσω Πρότυπων Εφαρμογών

Μέσω πρότυπων εφαρμογών παρατηρείται βελτίωση μέχρι και 60% του μαθησιακού προφίλ σε 6 μήνες.

Παίξτε και Εσείς