ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αθλητικά προγράμματα προσαρμοσμένα στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, με στόχο την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων (αδρή και λεπτή κίνηση).

Έχει αποδειχθεί ότι οι «σωστές» αθλητικές εμπειρίες μπορούν να δώσουν σε αυτούς που συμμετέχουν την ευκαιρία να μάθουν για τον εαυτό τους και να αναπτύξουν δεξιότητες, όχι μόνο για να πετύχουν στον αθλητισμό, αλλά και στο σχολείο και γενικά στη ζωή. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν την αύξηση του μέσου όρου της σχολικής βαθμολογίας τω μαθητών που συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες τέτοιου τύπου.

Μέσα από την εκμάθηση των αθλημάτων γίνεται παράλληλα και διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής, όπως ο καθορισμός στόχων, ο έλεγχος των συναισθημάτων και η αποτελεσματική επικοινωνία σε διάφορες καταστάσεις. Επιδίωξη του προγράμματος είναι να μπορέσουν οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό να μεταφέρουν τις δεξιότητες που κατακτούν και έξω από το μάθημα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 17:00-17:45 (ηλικίες 3,5 – 6)  και 17:45-18:30 (ηλικίες 7 – 10) σε κλειστά τμήματα των 10 παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τώρα.