ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μπορώ να μάθω ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ; Κι όμως μπορώ!!!

Ο όρος «ενισχυτική διδασκαλία» αναφέρεται στην παρακολούθηση από τους μαθητές αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας με σκοπό να αναπληρώσει κενά που έχουν δημιουργηθεί σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και να υποστηρίξει τη σχολική διδασκαλία, ώστε να  βελτιώσει την απόδοσή τους.

Με γνώμονα τα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην σχέση μεταξύ παιχνιδιού και μάθησης, έχουμε δημιουργήσει μια ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία καλύπτει όλη την ύλη του δημοτικού, με έμφαση στην ολόπλευρη επαφή με τη γλώσσα και τις βασικές μαθηματικές πράξεις. Μέσα από πλήθος παιχνιδιών οι μαθητές καλλιεργούν τις δεξιότητες της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και των μαθηματικών, εξασκούν την μνήμη και την παρατηρητικότητά τους, βελτιώνουν το επίπεδο κατανόησης και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους. 

Γιατί το παιχνίδι αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης;

Το παιχνίδι παρέχει στα παιδιά πολλαπλές ευκαιρίες να προσεγγίσουν γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές (όπως γλώσσα και μαθηματικά) και να αναπτύσσουν στρατηγικές για να λύνουν προβλήματα.

Όταν τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση.Χρειάζονται 400 επαναλήψεις για να αφομοιωθεί η καινούρια γνώση. Αν, όμως, γίνει μέσω παιχνιδιού χρειάζονται μόνο 20!!! Βοηθήστε τα παιδιά σας να μάθουν γλώσσα και τα μαθηματικά με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!!! Παίζοντας με την πιο πλήρη και καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης! Τώρα και διαδικτυακά!